Stadtdreigestirn 2014/2015 der Kolpingstadt Kerpen

Jungfrau Micaela – Michael Zech
Prinz Micha der 1. – Michael Schiertz
Bauer Thomas – Thomas Müller


Die Pagen Stefanie Zech, Tina Schiertz und Claudia Limbach.